سارتر: آدمی با انتخاب راه خود راه همه آدمیان را تعییین می کند.از طرف دیگر اگر وجود مقدم بر ماهیت است و اگر بخواهیم در عین حال که خود را می سازیم ,وجود داشته باشیم ,آنچه از خود ساخته ایم برای همه ادمیان و برای سراسر دوران ما معتبر است.


تولید ناب در واقع شیوه تولیدی است که ضمن به کار گیری فواید تولید انبوه و تولید دستی با هدف کاهش ضایعات و حذف هرفعالیت بدون ارزش افروده شکل گرفته است.بر این مبنا تکنیک ناب با کمک مجموعه  ابزارهای خود می تواند نقش بنیادی در اصلاح و بهبود فرایندها داشته باشد.ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط mehdi sadeghi در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 21:49 |

توليد انبوه

توليدگر انبوه در طراحي محصولات از متخصصان ماهر استفاده مي كند، اما اين محصولات توسط كارگران غيرماهر ساخته مي شوند كه ماشين آلات گران و تك منظوره راهدايت مي كنند. اين محصولات همشكل ماشيني ، در حجم بسيار بالا توليد مي شوند. ازآنجا كه توليد محصول جديد محتاج تغيير كل سيستم است ، بسي گرانتر از محصول قبلي خواهد شد. از اين رو توليدكننده انبوه تا جايي كه ممكن باشد، از نوآوري در طرح خودداري مي كند. در نتيجه اينكه محصول ، به قيمت از دست رفتن تنوع و به دليل وجودروشهاي كاري كه براي كاركنان كسالت بار است ، ارزانتر در اختيار خريدار قرار مي گيرد.برخي از مشخصه هاي توليد انبوه عبارتند از:

نيروي كار: تقسيم كار تا هرجا كه امكان دارد. در كارخانه هاي با توليد انبوه ، كارگرمونتاژكننده تنها به چند دقيقه تعليم و آموزش نياز دارد;

سازماندهي : بااستفاده از يك ادغام عمودي كامل ، توليدكننده انبوه سعي مي كند كه از مواداوليه تا ساير قطعات را خود توليد كند. ولي مشكل ادغام عمودي كامل ، ديوان سالاري وسيع است ;

ابزارها: از ابزارآلاتي كه فقط در هر زمان يك وظيفه را انجام مي دهد استفاده مي كند كه اين كار صرفه جويي زيادي در زمان آماده سازي ماشين آلات به وجود مي آورد.

محصول : محصولات تنوع كم دارند ولي قيمتهاي آن به خاطر تنوع كم روند نزولي پيدامي كند.

مشخصه های تولید انبوه

پذیری کارگر

وجود نیروی غیر مستقیم فراوان

وجود محافظین (بافر) برای مقابله با اختلال  

کارگر اضافی

موجودی اضافی

فضای اضافی

انعطاف کم

ماشین الات و تجهیزات تک منظوره

مشارکت ناچیز کارگر در بهبود فرایندها

قیمت پایین محصول (نسبت به تولید دستی)

تقسیم کار شدید در مهندسی

زمان آموزش کوتاه

+ نوشته شده توسط mehdi sadeghi در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 22:36 |

توليد دستي

يك توليدگر دستي از كارگران بسيار ماهر و ابزارهاي ساده اما انعطاف پذير استفاده مي كند تا دقيقا آنچه را بسازد كه مشتري ميخواهد. يعني يك واحد در يك زمان برخي مشخصه هاي توليد دستي عبارتند از:

1 - وجود نيروي كاري ماهر;

2 - وجود سازماندهي بسيار غيرمتمركز;

3 - به كارگيري ابزارآلات ماشيني چندكاره ;

4 - حجم بسيار پايين توليد.

همچنين از ضعفهاي توليد دستي اين است كه قيمت محصول بالا بوده و در صورت افزايش حجم توليد، قيمت پايين نمي آيد. (امروزه در مورد ماهواره ها و سفينه هاي فضايي كه برجسته ترين توليدات دستي هستند همين مشكل وجود دارد).

از مشكلات ديگر توليدكنندگان دستي اين است كه معمولا فاقد آن سرمايه مالي وانساني كافي هستند كه به دنبال نوآوريها و پيشرفتهاي اساسي باشند چرا كه پيشرفت واقعي در دانش فني مستلزم تحقيق و پژوهش سازمان يافته است .

اما بااين حال محصولات دستي و سفارشي همچنان بازار خود را حفظ كرده است چرا كه برخي از مشتريان نيازها و سليقه هاي خاصي دارند كه فقط اين شيوه توليدي پاسخگوي نيازهاي آنهاست . اما در دهه 1990 براي شركتهاي توليدكننده دستي ، تهديد ديگري از جانب شركتهاي توليدكننده ناب ، به ويژه شركتهاي ژاپني آغاز شده است و آن تهديد اين است كه توليدگران ناب در تعقيب آن بخشي از بازار هستند كه تاكنون درانحصار توليدگران دستي بوده است . براي مثال ، شركت هوندا با اتومبيلهاي ورزشي (NS-x) با بدنه آلومينيومي خود حمله مستقيمي به بازار خودروهاي ورزشي (FERRARI) كرده است .

البته باید پذیرفت که این روش تولیدی دارای معایبی نیز بود:

فقط طبقه خاصی از جامعه توانایی خرید چنین محصولاتی را داشتند.

کیفیت قابل پیش بینی نبود هر محصول یک نمونه اولیه به شمار می رفت.

فعالیتهای بهبود بطور گسترده انجام نمی شد در واقع سازمانها بهبود را از منظر تهدید می نگریستند.

مشخصه های تولید دستی

تولید محصول طبق سفارش مشتری

انعطاف زیاد

کارگران بسیار ماهر

ابزار و ماشین آلات ساده اما چند کاره

حجم پایین تولید

قیمت بالای محصول

ناچیز در فعالیت ها

+ نوشته شده توسط mehdi sadeghi در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 22:35 |

پرسهاي هيدروليكي

پرسهاي هيدروليك نيروي خود را از حركت يك پيستون در داخل يك سيلندر به دست مي آورند. اين حركت زماني ايجاد ميشود كه يك سيال تحت فشار وارد محفظه سيلندر شود. وضعيت سيال توسط پمپ و شيرهائي جهت افزايش،كاهش و يا حفظ فشار به صورت مورد نياز درآمده و ميتواند نيروي لازم براي به حركت درآوردن پيستون را فراهم كند. بنابراين نيروي موجود در پرس هيدروليك با حداكثر فشار موجود در سيلندر تعيين ميشود.پرسهاي هيدروليك قادرند تناژ كامل خود را در هر وضعيتي از حركت سيلندرها به قطعه كار اعمال نمايند . همچنين طول حركت سيلندرها را ميتوان در هر حدي از مسير حركت محدود ساخت . اين در حالي است كه در پرس هاي مكانيكي تناژ كامل را تنها در انتهاي مسير حركت ضربه زدن ميتوان كسب نمود . همچنين مسير حركت ضربه زدن در اين پرس ها مقدار ثابتي است

.ويژگيهاي پرسهاي هيدروليك را به صورت ذيل ميتوان خلاصه نمود:

-1 تغيير و تنظيم سرعت كورس در حالت ايجاد نيروي ثابت

-2 تنظيم نيروي وارده به ميزان مورد نياز

-3 اندازه گيري و كنترل الكترونيكي نيروي وارده طي فاصله كورس

تناژ پرس

تناژ يك پرس هيدروليكي عبارت است از حداكثر نيروئي كه سيلندر اصلي آن ميتواند به قطعه كار اعمال نمايد . معمولاً براي تعيين تناژ مو رد نياز پرس بايد روي رفتار قطعه كار و فرآيند اعمالي روي آن مطالعه نمود . براي مثال در برشكاري ورق، جنس آن و سطح برش نقش مهمي را در حداكثر نيروي لازم برشكاري ايفا ميكنند . در پرس كمپاكت پودر، نوع پودر، دانسيته و استحكام نهائي قطعه فاكتورهاي مهم تعيين كننده حداكثر نيروي مورد نياز ميباشند

.تعيين فشار كاري سيستم

براي تعيين سطح فشار در يك سيستم هيدروليك بايد در نظر داشت كه با بالا بردن فشار ميتوان از المانهاي هيدروليكي كوچكتري براي رسيدن به تناژ مورد نظر، استفاده نمود. همچنين قطر لوله ها را ميتوان كوچكتر انتخاب نمود. در نتيجه، هزينه ساخت پرس كاهش مي يابد . از طرف ديگر با افزايش فشار، روغن در سيستم زودتر داغ ميكند،نشتي ها بيشتر و اصطكاك و سايش نيز افزايش مي يابد . در نتيجه فاصله انجام سرويس ها بايد كوتاهتر شود . همچنين نويز و پيكهاي فشاري نيز افزايش يافته و خواص مطلوب ديناميكي سيستم كاهش مي يابد.در مجموع پس از برآوردهاي اوليه نوع كاركرد پرس، براي دستيابي به يك شرايط200 معمول ميباشد. bar 160 يا , مطلوب كاري انتخاب يكي از فشارهاي 100

اجزاء اصلي سيستم هيدروليك پرس

سيستم هيدروليك پرسها شامل اجزاء اصلي ذيل ميباشد:

سيلندرهاي هيدروليك--پمپ--موتور الكتريكي--روغن هيدروليك--لوله و --اتصالاتشيرهاي راه دهنده روغن--شيرآلات كنترل دبي و فشار روغن--مخزن روغن

منبع:  مکانیک جامدات ایران

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است

+ نوشته شده توسط mehdi sadeghi در جمعه نوزدهم اسفند 1390 و ساعت 22:59 |